מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן

א ב ד ה ח י כ ל מ נ ס צ ק ר ש ת

א

אדם מועד לעולם
אין דרך בני אדם להתבונן בדרכים
ארבעה אבות נזיקין

ב

בור
במיטב הארץ
בני תרבות
בפני בית דין

ד

דיו לבא מן הדין להיות כנדון
דליל קשור ברגליו או שהיה מהדס
דרכן לילך ולהזיק

ה

הבער
היינו כד היינו חבית
הכשרתי במקצת נזקו
הניזק והמזיק בתשלומין
הנשים בכלל הנזק
הצד השווה

ח

חמישה מועדים
חמישה תמים

י

יש בהן רוח חיים

כ

כד שהונח ברשות הרבים ונתקל בו אדם ושברו - דינו
כלב וגדי שקפצו מראש הגג
כלב שנטל את החררה והדליק את הגדיש
כשרות עדים

ל

לא הרי... כהרי

מ

מבעה
מבעטת

נ

נכסים המיוחדים
נכסים שאין בהן מעילה
נכסים של בני ברית
נתקל פושע הוא

ס

סימא את עין חברו

צ

צרורות

ק

קל וחומר

ר

רשות המיוחדת למזיק
רשות הניזק והמזיק

ש

שווה כסף
שומת הנזק
שור
שור מועד ושור תם

ת

תרנגולים מועדין להלך כדרכן ולשבר


תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית