מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל- סורא ופומבדיתא - הקדמה
מחבר: יואל פלורסהיים

החברה ההיסטורית הישראלית

במאה השלישית התגבש המרכז היהודי בבבל שעתיד היה לרשת את מקומה של ארץ-ישראל כגורם ההשפעה המרכזי על תפוצות הגולה היהודית. מאורעות השנים הללו קבעו את אופיו של המרכז החדש ועצבו את דמותו כפי שהיתה מכאן ואילך מאות שנים. על כן, כל מה שאנו מדייקים יותר בהכרת העובדות, מסייעים הדברים להבנת ההתרחשויות במשך תקופה ארוכה. במאמר זה נעסוק בייסודן ובראשית התפתחותן של הישיבות בסורא ובפומבדיתא. הרבה נכתב בנושא זה, אך ברצוננו להעלות מחדש שאלות שנשאלו, לבחון את הפתרונות שהוצעו להן ולעמוד על נכונותם על-פי הנראה לנו ממה שעולה מן המקורות.

חלקי המאמר:
ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל- סורא ופומבדיתא - הקדמה (פריט זה)
ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל- סורא ופומבדיתא א-ב
ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל- סורא ופומבדיתא ג-ד
ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל- סורא ופומבדיתא - סיכום

מאמרים נוספים במאגר המידע של פשיטא


ביבליוגרפיה:
כותר: ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל- סורא ופומבדיתא - הקדמה
מחבר: פלורסהיים, יואל
תאריך: תשל"ד , גליון ל"ט
שם כתב עת: ציון : רבעון לחקר תולדות ישראל
הוצאה לאור : החברה ההיסטורית הישראלית
בעלי זכויות: החברה ההיסטורית הישראלית
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית