מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

בני תרבות
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
'בזמן שהן בני תרבות אינן מועדין'. בני תרבות הם בעלי חיים מאולפים.

משנת בבא קמא א, ד, מונה בסוף הדיון הנערך שם רשימה של בעלי חיים מסוכנים שנחשבים מועדים לעולם, כגון הזאב, הארי, וכו'. 1
ואולם, דעת רבי אליעזר (ויש גורסים: רבי אלעזר) המובאת שם היא: "בזמן שהן בני תרבות – אינן מועדין", כלומר, שאם חיות אלו הם 'בני תרבות', דהיינו שהם מאולפים ורגילים שלא להזיק – הרי שהם לא נחשבים כמועדים מתחילתם.2

 הערות שוליים:

  1. ראה ערך חמישה מועדין
  2. ואמנם גם הוא מודה ש"הנחש מועד לעולם" – אפילו כשהוא 'בן תרבות'.

 


מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: בני תרבות
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית