מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

הצד השווה
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מכנה משותף בין גורמים שונים. דהיינו: כשיש מרכיב דומה, שווה, בין גורמים שונים וניתן להסיק מהם מסקנה לגבי כל גורם אחר שיהיה בו גם כן צד שווה זה.

למשל בנוגע לאבות הנזיקין שאמנם לכל אב יש מאפיינים משלו ולכן מנתה התורה את כל ארבע האבות, ברם, הצד השווה של כולם הוא שתכונתם היא להזיק ושהשמירה מוטלת בכל המקרים הללו על הבעלים. מסקנה זו נוכל אם כן להרחיב מכוח "הצד השווה" על כל גורם חדש אחר, ולטעון שבכל מקרה בו יהיה לפנינו גורם מזיק שהשמירה מוטלת על הבעלים – הוא יהיה דומה בכל הפרטים לדינים שהתפרטו בנוגע לארבע אבות הנזיקין.מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: הצד השווה
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית