מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

נכסים שאין בהן מעילה
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

נכסי אדם רגיל.

ביטוי זה הובא במשנה בבא קמא א, ב, בקשר להלכה זו: אין המזיק חייב בתשלומי נזק אלא כשהזיק נכסים שאין בהם מעילה, כלומר נכסי אדם רגיל, אבל אם הזיק נכסי הקדֵש, שהנהנה מהם חייב קרבן מעילה, המזיק פטור מלשלם.  הטעם לכך הוא, משום שנאמר בנוגע לשור נוגח במקרא (שמות כא, לה): " וְכִי יִגֹּף שׁוֹר אִישׁ אֶת שׁוֹר רֵעֵהוּ וָמֵת וּמָכְרוּ אֶת הַשּׁוֹר הַחַי וְחָצוּ אֶת כַּסְפּוֹ וְגַם אֶת הַמֵּת יֶחֱצוּן", ובאה על כך הדרשה במשנה בבא קמא ד, ג: "שור רעהו – ולא שור של הקדש".
דין זה חל במידה שווה גם בכל המקרים הנוגעים לשאר אבות הנזיקין.

עוד ראוי להבהיר שבנוגע למזיק קודשים קלים מדייקים בתלמודים מהמשנה בבבא קמא א, ב, שהיות והכלל הקובע בעניין קודשים קלים הוא ש"אין בהם מעילה מחיים" הרי המזיק חייב במקרה זה לשלם – ולפי זה טוענים הם שמשנה זאת היא לפי שיטת יוסי הגלילי שסבור היה כי קדשים קלים אינם נחשבים כרכוש ההקדש אלא כ"ממון בעלים". 

הפניות:
 מאיר מינקוביץ: נזקין בהקדש, בתוך: הנ"ל, מחקרים במשפט התלמודי, ירושלים תשט"ז, עמ' 52 – 74.
הרב אהרן ליכטנשטיין, דין הקדשות בנזיקין, מעלין בקודש גליון 6.מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: נכסים שאין בהן מעילה
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית