מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

מבעטת
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
"היתה מבעטת או שהיו צרורות מנתזין מתחת רגליה ושברה את הכלים משלם חצי נזק". משנת בבא קמא ב, א, קובעת שבהמה שבעטה ברגליה והזיקה - בעליה משלם רק חצי הנזק - שכן המבעטת אינה מהלכת כדרכה, ובעיטה זאת נחשבת לשינוי מדרך הילוכה הרגיל, משום שהיא נעשית מתוך כוונה להזיק.

משום כך אין ה"מבעטת" נחשבת לתולדה של אב-הנזיקין "רגל" אלא לתולדה של "קרן", ואין הבעלים חייבים במקרה זה אלא חצי נזק - כדין "קרן" בשור תם.  לפיכך חייב בעל הבהמה על נזקי הבעיטה - ככל תולדה של "קרן" - אפילו אם הבעיטה שגרמה לנזק היתה ברשות הרבים - ולא רק במקרה שהבהמה חדרה אל רשות הניזק ובעטה שם והזיקה לרכוש.1 

 הערות שוליים:
1. בתלמוד הבבלי בבא קמא יט ע"א, דנו בשאלה מה יהיה הדין במקרה שהבהמה בעטה והתיזה צרורות דרך ביעוטה - האם משלם בעליה חצי נזק או רבע נזק על מה שגרמה (וראו גם רמב"ם הלכות נזקי ממון ב, ה-ו).מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: מבעטת
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית