מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

בור
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

אחד מארבעה אבות נזיקין: השור והבור והמבעה וההבער (משנה בבא קמא א,א).

הבור אחד מאבות הנזיקין.  במקרא מדובר על בור שחפר או פתח אדם ברשות הרבים, ובעקבות זאת נפלה בבור בהמה, כאמור בשמות כא, לג-לד: "וְכִי יִפְתַּח אִישׁ בּוֹר אוֹ כִּי יִכְרֶה אִישׁ בֹּר וְלֹא יְכַסֶּנּוּ וְנָפַל שָׁמָּה שּׁוֹר אוֹ חֲמוֹר, בַּעַל הַבּוֹר יְשַׁלֵּם כֶּסֶף יָשִׁיב לִבְעָלָיו וְהַמֵּת יִהְיֶה לּוֹ". פרטי הדינים של אב-הנזיקין בור מובאים במשנה מסכת בבא קמא ה, ה.
לפי התפיסה התלמודית בור הוא אב טיפוס לכל תקלה סטאטית, שאינה זזה ממקומה, שהניח אדם ברשות הרבים - זאת בניגוד לאבות הנזיקין האחרים, שכולם דינאמיים ונמצאים בתנועה, ראו הערכים: "שור", "מבעה" ו"הבער". 

הפניות:
משנה בבא קמא א,א ושם ג,א, וסוגיות התלמודים.
לתולדות הבור: ר' יצחק לאמפרונטי, פחד יצחק, מהדורת ברוך מרדכי כהן, ג, ירושלים תש"ל, טורים רכא-רכה.
אנציקלופדיה תלמודית, ערך "בור", כרך ג, עמ' כג-לה. 

הפניות נוספות:
נחום רקובר, אוצר המשפט, [א], ירושלים תשל"ה, עמ' 394; הנ"ל, אוצר המשפט, ב, ירושלים תשנ"א, עמ' 401.מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: בור
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית