מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

במיטב הארץ
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ביטוי משנאי זה עוסק בדרך הגבייה של התשלום מן המזיק, וקובע שאם התשלום מתבצע על ידי נתינת קרקע במקום בכסף - הרי שעל המזיק לתת לניזק מן העידית שבקרקעותיו ולא מן הזיבורית.

 שכך נאמר בספר שמות כב, ד: "מֵיטַב שָׂדֵהוּ וּמֵיטַב כַּרְמוֹ יְשַׁלֵּם" – ועל פי זה קובעת המשנה בבבא קמא א, א: "תשלומי נזק – במיטב הארץ".
ברם, אם הוא משלם לו במיטלטלין ולא בקרקעות יכול המזיק לתת לניזק כל מה שירצה לשלם בו – כיוון שהכלל הוא שכל דבר המיטלטל נחשב ל"מיטב" משום שאם אינו נמכר במקום אחר יכול הוא להוליכו למקום אחר ושם יהיו לו קונים - זאת בניגוד לקרקע שאינו יכול לטלטלה למקום אחר.

הפניות:
א"א אורבך, ההלכה: מקורותיה והתפתחותה, תל-אביב 1996, עמ' 80 – 81.מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: במיטב הארץ
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית