מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

לא הרי... כהרי
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מונח המצביע על שוני בין שני יסודות הלכתיים. בשל הייחוד שבכל יסוד לא ניתן להסתפק בכתיבת יסוד אחד ולצפות שנדע את היסוד האחר.

כך לדוגמה: משנת בבא קמא א, א טוענת שהתורה הייתה צריכה לכתוב את כל ארבעה אבות הנזיקין הואיל וכל אב נזיקין שונה מחברו באופיו ולא ניתן ללמוד על אב נזיקין אחד ממשנהו. כך, אומרת המשנה, אי אפשר ללמוד על אב הנזיקין "מבעה" מ"שור": "לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור". לפי פירושו של האמורא שמואל כוונת הדברים היא זו: "לא הרי המבעה כהרי השור", דהיינו, אין החיוב בנזקי ה"שן" יכול ללמד על חיוב בנזקי ה"רגל", מכיוון שלנזקי "שן" יש אפיון שאינו מצוי ב"רגל": שבנזקי השן הבהמה אוכלת להנאתה ו"יש הנאה להזיקה", ואילו ברגל הבועטת "אין הנאה להזיקה". ומצד שני, גם "לא הרי השור כהרי המבעה", דהיינו, אין החיוב בנזקי ה"רגל" יכול ללמד על חיוב בנזקי ה"שן", מכיוון שלנזקי "רגל" יש אפיון שאינו מצוי ב"שן": נזקי הרגל שכיחים ("הזיקה מצוי") ונזקי השן אינם שכיחים ("אין הזיקה מצוי").מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: לא הרי... כהרי
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית