מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

נכסים המיוחדים
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

כינוי לנכסים שיש להם בעלים, בניגוד לנכסי הפקר.

ביטוי זה הובא במשנה בבא קמא א, ב והוסבר בתלמוד בקשר להלכה זו: אם נכסים של הפקר (כגון שור הפקר, ללא בעלים) הזיקו ולאחר מכן בא אדם ותפסם וזכה בהם – הרי אותו אדם פטור מלשלם על נזקי השור שנגרמו קודם לכן.
וכן יהיה הדין במקרה שבו שור שיש לו בעלים הזיק ואחר כך הפקירוהו הבעלים - אזי הריהם פטורים מלשלם על הנזק שנגרם; זאת משום שלפי ההלכה צריך שיהיו לשור בעלים בשתי נקודות-זמן מכריעות כדי לחייב את הבעלים: בשעה שהשור גרם את הנזק ובשעת ההעמדה לדין גם יחד.מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: נכסים המיוחדים
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית