מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

הכשרתי במקצת נזקו
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

אם לא הכנתי (=גרמתי) אלא מקצת הנזק – בכל זאת חייב אני לשלם עבור הנזק כאילו הכנתי את כל הנזק.

כלל זה שהובא במשנה בבא קמא א, ב, איננו מובן בתלמוד כנוגע למקרים רבים, אלא כמסביר מקרה אחד ויחיד שהוא יוצא דופן במיוחד1. את המקרה שהתלמוד מציג כהסבר לכלל הזה יש להבין אך ורק אם נקדים ונאמר שהתלמוד מניח שבור שעומקו פחות מעשרה טפחים אינו נחשב כבור שיכול לגרום למוות ואילו בור עמוק עשרה טפחים כבר שייך לקטגוריה אחרת של נזקים מסוכנים שיכולים גם לגרום למוות.
על רקע זה יובן המקרה הבא: אם אדם אחד חפר בור ברשות הרבים שלא היה עמוק אלא תשעה טפחים - ובא אדם שני וחפר טפח אחד ובכך השלים את עומקו לעשרה טפחים – הרי שאם לאחר מכן נפל שמה שור או חמור ומת עקב נפילה זו - הדין הוא שאף על פי שהאדם האחרון לא חפר בו אלא טפח אחד (והכשיר למעשה רק מקצת הנזק) הרי הוא נחשב כאילו הכשיר את כל הנזק; זאת מאחר שאך ורק בגללו הפך הבור לבור השייך לקטגוריה שונה לגמרי של נזקי מיתה.

הערות שוליים:

  1. את הלשון הסתומה של משנה זו נוטים לראות כ"משנה ירושלמית" עתיקה מאוד "שכל סגנונה הוא כסגנון של רמזים – כללים של ספר דינים עתיק" (עזרא ציון מלמד, מבוא לספרות התנאים, ירושלים תשי"ז, עמ' 55, וראו גם זכריה פרנקל, דרכי המשנה, ליפסיא תרי"ט, עמ' 13).

 


מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: הכשרתי במקצת נזקו
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית