מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

יש בהן רוח חיים
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

"לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים". המאפיין של אבות הנזיקין 'שן' ו'רגל' הוא ש'יש בהן רוח חיים'.

משנת בבא קמא א, א טוענת שהיה צורך לכתוב בתורה את כל ארבעה אבות הנזיקין הואיל וכל אב נזיקין שונה מחברו באופיו ולא ניתן ללמוד אב נזיקין אחד ממשנהו.
כך, אומרת המשנה, אי אפשר ללמוד על המקרה של אב הנזיקין "אש"* מהמקרים של אבות הנזיקין "רגל" ו"שן" "שיש בהן רוח חיים" - כלומר, משום שנזקי "רגל" ו"שן" מבוצעים על ידי בעלי חיים ואפשר לטעון שבגלל תכונתם זו התורה מחייבת את בעליהן בתשלומי הנזק שלא כמו במקרה של נזקי ה"אש" שאין בה רוח חיים.


 


מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: יש בהן רוח חיים
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית