מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

נכסים של בני ברית
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

נכסים של ישראל, שאינם נכסים של גוי.

המשנה במסכת בבא קמא א, ב קובעת שאם אדם הזיק נכסים של גוי הוא פטור מלשלם.
טעם הדבר הוסבר על ידי הרמב"ם כנעוץ בטיב המשפט של עמים נכריים קדומים, כך: "לפי שאין הגוים מחייבין את האדם על בהמתו שהזיקה - והרי אנו דנין להם כדיניהן" (משנה תורה להרמב"ם הלכות נזקי ממון ח, ה).


 


מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: נכסים של בני ברית
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית