מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

בפני בית דין
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

"שום כסף, ושווה כסף בפני בית דין, ועל פי עדים בני חורין בני ברית." (משנה בבא קמא א, ג). לפי הביאור בבבלי בבא קמא יד ע"ב: השומה של הנזק והחיוב על התשלום של המזיק צריך שיתבצע אך ורק בפני בית דין של של מומחים,ולא בפני בית דין של הדיוטות.

 הפניות:

על השאלה אם החיוב בבית דין של מומחים חל על כל סוגי הנזיקין (לדעה הסבורה שכל תשלומי נזק הם לעולם קנס [ראו ערך "על פי עדים"] משנתנו עוסקת בכל סוגי הנזיקין):

עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ), עיונים, בתוך: תלמוד בבלי , מסכת בבא קמא, ירושלים תשנ"ז, עמ' 61, ד"ה "פרט".

שאול ליברמן, תוספתא כפשוטה, חלק ט, סדר נזיקין, ניו יורק תשמ"ח, עמ' 8.

חנוך אלבק, סדר נזיקין מפורש בידי חנוך אלבק, ירושלים תשי"ג, השלמות והוספות, עמ' 408 – 409 ד"ה "בפני בית דין". 


 


מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: בפני בית דין
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית