מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

הנשים בכלל הנזק
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המשנה בבבא קמא (א, ג) קובעת לגבי דיני נזיקין - 'והנשים בכלל הנזק'.

בתוספתא בבא קמא א, ג, מבואר: "נשים בכלל הנזק - אע"פ שלא דבר הכת' (=הכתוב, בתורה) אלא באיש, סופינו (=עלינו לבסוף) לרבות את האשה (=ולהשוותה לכל הדינים לגבר בענייני נזיקין)". כלומר שאם אשה הזיקה לאחרים או שאחרים הזיקו לה – דיניה שווים לגמרי לדין הגבר באותם מצבים.1

הפניות:

שאול ליברמן, תוספתא כפשוטה, חלק ט, סדר נזיקין, ניו יורק תשמ"ח, עמ' 8 לשורות 16 – 17.

הערות שוליים

  1. בבבלי בבא קמא טו ע"א למדים זאת מפסוקים שונים במקרא.

 


מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: הנשים בכלל הנזק
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית